scheepvaart

Originele aandelen en obligaties van scheepvaart-organisaties.

Veel van de onderstaande stukken heb ik slechts een maal in voorraad. Een prachtig cadeau voor iemand die verknocht is aan de watersport of voor een scheepvaart-verzamelaar.

Als u klikt op de NAAM van een fonds krijgt u in een nieuw scherm een grote afbeelding te zien.

Bestellen? Email

Verzendkosten € 2,00 (verstevigde envelop)

Wacht niet te lang met beslissen want anders is uw favoriete stuk verkocht aan iemand anders.

Paul van der Zee

 

Haven- en Scheepvaartbedrijven NV, Inkomstobligatie groot f 100, Rotterdam 1974, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00

Haven- en Scheepvaartbedrijven NV, inkomstobligatie groot f 1000, Rotterdam 1974, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00

Hollandsche scheepsverband maatschappij te Amsterdam, Pandbrief groot f 500. Amsterdam 1902. Specimen, geperforeerd, kwaliteit Pr € 16

Amsterdamsche Droogdok Maatschappij NV, recepis voor een gewoon aandeel groot f 1000, Amsterdam 1956, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00

 

 

Koninklijke Boskalis Westminster NV certificaat van een cumulatief preferent aandeel op naam groot f 5, 1986. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00

Koninklije Boskalis Westminster NV certificaat van 10 cumulatief preferente aandelen op naam groot f 5, 1986. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00

Zeehaven en Kolenstation Sabang, Certificaat B gerechtigd tot het aandeel groot f 1000. Amsterdam 1914. Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 10,00

Maatschappij voor Scheepsverband, aandeel groot f 1000, Amsterdam 1911, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00

NV Nederlandsche Scheepvaart Unie, Bewijs van gewoon aandeel groot f 1000, Amsterdam 1948, Voorzien van bedrijfslogo in onderdruk. Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00

NV Nederlandsche Scheepvaart Unie, scrip voor dezelfde rechten als de houders van een dividendbewijs no. 51, Amsterdam 1957, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 5,00

NV Nederlandsche scheepvaart-unie, bewijs van 20 gewone aandelen elk groot f 50, Rijswijk 1970, Specimen. Blankette met perforatie, Voorzien van NSU logo, Kwaliteit Pr € 20,00

NV Hollandsche Stoomboot Maatschappij, aandeel groot f 1000, Amsterdam 1937 of 49, logo van de HSM in onderdruk, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 30,00

Nederlandsche Maatschappij voor Scheepvaart, handel en Nijverheid, Rotterdam 1925, gewoon aandeel A groot f 100, kwaliteit Zf € 14,00

Watersport vereniging "Schiphol" obligatielening 1970 groot f 100, Schiphol 1970, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00

  • Stoomvaart Maatschappij Nederland, bewijs van 1000 aandeelen elk groot duizend gulden op naam van de NV Nederlandsche Scheepvaart Unie, Amsterdam 1930, rand decoratief , Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 80,00 KOOP NU !

 

NV Stoomvaart Maatschappij Nederland, aandeel groot f 1000, Amsterdam 1956, Specimen. Blankette met perforatie, Voorzien van NSM logo, Kwaliteit Pr € 20,00

NV Stoomvaart-Maatschappij Oostzee, Bewijs van aandeel groot f 150, Amsterdam 1951, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00

Stoomvaart Maatschappij Oostzee, aandeel groot f 250, Amsterdam 1960, Specimen. Blankette met perforatie, SMO logo, Kwaliteit Pr € 20,00

Stoomvaart Maatschappij aandeel groot f 1000, Amsterdam 1960, Specimen. Blankette met perforatie, SMO logo, Kwaliteit Pr € 20,00

 

 

NV Maatschappij Zeilschip Voorzorg te Amsterdam, Bewijs van aandeel groot f 1000. Oplage 35 stuks. Amsterdam 1901, perforatie, kwaliteit Pr, specimen, € 40,00

 

Hier leest u achtergrondinformatie. Dit schip was een driemaster van 46,26 meter. Gezonken op 29 juni 1904 onderweg naar Paramaribo, ter hoogte van Kingstown.

Gebouwd door Gebr. J. & G.W. Verstockt, Martenshoek.

 

 

Meyer & Co's Scheepvaart-Maatschappij Opgericht 13 februari 1911. Maatschappelijk kapitaal f 280.000,00, verdeeld in 280 aandelen á f 1000,00.

De oprichting van de K.P.M. was in 1891 de oorzaak van de vestiging van een Nederlandse dochteronderneming van het machtige Engelse scheepvaartbedrijf van A. Holt & Co., beter bekend als de Blue Funnel Line. Deze onderneming, de Nederlandse Stoomvaart Maatschappij ‘Oceaan’, begon in concurrentie met de S.M.N. en R.L. een lijndienst tussen West-Europa en Oost-Indië. Tot cargadoor van deze nieuwe dienst werd Meyer & Co’s Scheepvaart Maatschappij aangesteld, die al eerder vergeefse pogingen had ondernomen een dienst met stoomschepen te openen naar de Oost.

In 196O namen de Engelse ‘Blauwpijpers’ (zo genoemd naar hun opvallende schoorstenen) de Indonesië-dienst over en kwamen de Nederlandse zusterschepen in een lijndienst naar het Verre Oosten. Na drie jaar konden de Nederlandse Blauwpijpers de vaart op Indonesië weer hervatten, totdat hieraan in 1978 een einde kwam, nadat alle NSMO-schepen weer onder Engelse vlag waren gebracht. In dit historische overzicht komen niet alleen de 7O Blauwpijpers aan bod, maar ook de 6 zeilschepen van Meyer & Co en de 7 schepen van de Stoomvaart Maatschappij ‘Insulinde’.

 

€ 15,00