Oester Cultuur Maatschappij Nautilus

oester cultuur maatschappij nautilus

Oester Cultuur Maatschappij Nautilus, Aandeel nr. 26 op naam van den heer W.J. Crol, die tevens ondertekent als commissaris. Uitgegeven te Amsterdam op 1 december 1891. Kwaliteit: eenmaal gevouwen, praktisch als nieuw. Coupons 2 t/m 20 en talon. Prijs € 75

 

Historie

De oestercultuur maatschappij Nautilus werd opgericht op 31 maart 1890 te Amsterdam. Er werden 100 aandelen uitgegeven van elk f 500. (maatschappelijk kapitaal f 50.000)

Een aandeel op naam van Dr. H.F.R. Hubrecht (aandeel nr. 5; waarschijnk was Hubrecht een van de oprichters) werd ter verkoop aangeboden bij het HSK: http://www.historische-wertpapiere.de/de/HSK-Auktion-XXIX/?AID=72084&AKTIE=Oester-Cultuur-Maatschappij+Nautilus voor € 150.

nautilus

Op 6 mei 1895 is het aandelenkapitaal uitgebreid tot f 125.000 en de zetel werd verplaatst naar Breda. Zie http://www.hwph.de/historische-waardepapieren/losnr-auktnr-pa40-1245_nl.html. Crol is geen commissaris meer. De f 75.000 kapitaalsuitbreiding werd gerealiseerd in stukken van f 500. Dat moeten 150 stukken zijn geweest; nrs. 101 - 251.

nautilus

Een artikel over de historie van de oestercultuur staat op http://www.oosterscheldemuseum.nl/Pages/OMY_Oestercultuur.html