Ik verzamel zelf aandelen die betrekking hebben op Nijmegen en omgeving. Daarnaast heb ik een verzameling Limburgse aandelen. Indien u daar iets van heeft, ben ik bijzonder geïnteresseerd in uw reactie. email:

Diashow: www.noviomagus.nl/Gastredactie/Aandelen/AandelenCat.html of klik op de Bedrijfsnaam

Verzameling Nijmegen

Hereunder you can see my collection of stocks and bonds from the city of Nijmegen:

 1. C. Alewijnse & Co. NV, Nijmegen 30 april 1959, Aandeel f 1000,-, SPECIMEN. Momenteel gevestigd als Alewijnse Holding BV op de Energieweg 46, 6541 CX  Nijmegen.
 2. Metaalwarenfabriek ALJA NV, gevestigd te Nijmegen. Aandeel groot f 500 op naam. (een op naam van J. v.d. Pijll, Joh.Vijghstraat 47, Nijmegen; een op naam van J.A.C. Luijten, Rijksstraatweg 4, Ubbergen en een blankette. 30 oktober 1956 en overgeschreven op naam van emailleerfabriek Neerlandia te Gaanderen op 7 oktober 1957.
 3. NV Assocoatie van uitgevers van dagbladen en tijdschriften (A.U.D.E.T.), certificaat aan toonder van 10 gewone aandelen elk groot honderd gulden. Amsterdam 1 februari 1973. Blankette zonder nummer.
 4. NV Automatic Screw Works, (ASW) Nijmegen 12 januari 1938. Recepis in te wisselen tegen een gewoon aandeel van f 125,-, SPECIMEN
 5. NV Automatic Screw Works, Nijmegen 5 januari 1944. Recepis in te wisselen tegen een gewoon aandeel van f 125,-. SPECIMEN
 6. RK Parochie H. Antonius van Padua  , Nijmegen 1929, Obligatie f  100,00  nr.  827B
 7. Parochiaal Armbestuur Nijmegen, 1943 Obligatie f  1000,00  nr.  137
 8. Parochiaal Armbestuur Nijmegen, 1943 obligatie f 500 nr. 325a.
 9. Batava Margarine Works Ltd.  aandeel groot f 500, Nijmegen 10 juni 1910
 10. NV Batava Margarine Fabrieken, gevestigd te Nijmegen. Aandeel groot f 500. 15 januari 1960. nr. 541. Inschrijfnr. Kvk: 10000635. Gevestigd: Oranjesingel 63. Activiteiten beeindigd in 1975 wegens Insolventie. Opgeheven 21-12 1979.
 11. Steenfabriek BATO'S ERF N.V., Nijmegen 1 april 1930. Bewijs van aandeel groot duizend gulden. zonder nummer  blankette. Lees meer...
 12. Instelling RK Begraafplaats in het Dekenaat Nijmegen. 1947 3,5% obligatie f 100 Specimen
 13. Instelling RK Begraafplaats in het Dekenaat Nijmegen. 1947 3,5% obligatie f 500 Specimen
 14. Instelling RK Begraafplaats in het Dekenaat Nijmegen. 1947 3,5% obligatie f 1000 no. 123 Specimen
 15. Instelling RK Begraafplaats in het Dekenaat  Nijmegen 1957 6% obligatie f 500,00  nr. 319A
 16. Betuwsche Stoomtramweg-Maatschappij, gevestigd te Elst (Overbetuwe). Oprichtersbewijs nr. 025 (60 uitgegeven). Februari 1907. Naam in 1941 gewijzigd in Betuwsche Tram-Maatschappij NV te Doetinchem.
 17. Th. Burgers steenfabrieken voorh. gebroeders Burgers NV gevestigd te Weurt. Bewijs van aandeel no. 208 groot duizend gulden, afgegeven aan Theodorus Albertus Burgers. Weurt 30 april 1923.
 18. Stichting RK St. Canisius-Ziekenhuis te Nijmegen, 1943, 3,5% obligatie f 1000 nr. 833
 19. Stichting RK Sint Canisius Ziekenhuis  Nijmegen 1957 6% obligatie f 500,00  nr. 2860A
 20. Stichting RK Sint Canisius Ziekenhuis  Nijmegen 1957 6% obligatie f 1000,00 nr. 390
 21. Eigen gebouw der christelijken besturenbond Nijmegen Aandeel groot vijf gulden nr.1-281
 22. Steenfabriek de van Brienenswaard  Ooij 1923 Aandeel f 1000,00 nr. 286
 23. Congregatie der priesters van het H. Hart Hees-Nijmegen 1931 4,5% obligatie f 1000 proefdruk
 24. Congregatie der priesters van het H.Hart  Hees-Nijmegen  1931 4,5% obligatie   f 500 proefdruk
 25. Congregatie der Priesters van het H.Hart  Hees-Nijmegen 1931 4,5% obligatie f  100  proefdruk
 26. Cacao en Chocolaadfabrieken J.A. van den Dungen, aandeel groot f 1000, 1921. Specimen.
 27. Cacao en Chocolaadfabrieken J.A. van den Dungen, obligatie B groot f 1000, 1921. Specimen.Van Dungen was gevestigd op de Groenestraat. Bekende produkten waren de Mekka en de Rumbonen. Noviomagus
 28. NV Maatschappij tot exploitatie van het landgoed Duckenburg te Nijmegen. Aandeel groot f 1000 11 mei 1905. Specimen
 29. Electriciteits-Maatschappij "Ubbergen"  Ubbergen 1898 Aandeel  f  500,00 nr. 11B
 30. ESTEL NV, obligatie aan toonder groot f 1000, Nijmegen 4 september 1975, specimen F-stuk.
 31. ESTEL NV, obligatie aan toonder groot f 1000, Nijmegen 4 september 1975, specimen.
 32. Naamlooze vennootschap tot exploitatie van de Breigoederenfabriek ADVA v.h. Ch.Troost te Nijmegen. Anndeel no. 31 groot f 100 aan toonder. 13 januari 1936.
 33. Gelderland - Tielens Papierfabrieken NV, Nijmegen 4 juni 1963, scrip f 12,50. SPECIMEN
 34. Gelderland Tielens papierfabrieken NV, gevestigd te Nijmegen. Mantel van bewijs van 1 gewoon aandeel groot f 20 aan toonder. Rotterdam 13 mei 1968. blankette uit de fondsenadministratie.
 35. Gelderland Tielens papierfabrieken NV, gevestigd te Nijmegen. Mantel van bewijs van 5 gewone aandelen elk groot f 20 aan toonder. Rotterdam 13 mei 1968. blankette uit de fondsenadministratie.
 36. Gelderland Tielens papierfabrieken NV, gevestigd te Nijmegen. Mantel van bewijs van 50 gewone aandelen elk groot f 20 aan toonder. Rotterdam 13 mei 1968. blankette uit de fondsenadministratie.
 37. Gelderland Tielens papierfabrieken NV, gevestigd te Nijmegen. Mantel van bewijs van 1 niet-royeerbaar certificaat aan toonder, groot twintig gulden van gewone aandelen. Nijmegen 13 mei 1968. nulnummer uit de fondsenadministratie.
 38. Gelderland Tielens papierfabrieken NV, gevestigd te Nijmegen. Mantel van bewijs van 5 niet-royeerbare certificaten aan toonder, elk groot twintig gulden van gewone aandelen. Nijmegen 13 mei 1968. nulnummer uit de fondsenadministratie.
 39. Gelderland Tielens papierfabrieken NV, gevestigd te Nijmegen. Mantel van bewijs van 50 niet-royeerbare certificaten aan toonder, elk groot twintig gulden van gewone aandelen. Nijmegen 13 mei 1968. nulnummer uit de fondsenadministratie.
 40. Geldersche Stoomboot Maatschappij  Nijmegen 1855 Aandeel  f  500,00  nr. 33D
 41. Geldersche Stoomboot Maatschappij Nijmegen1886 Aandeel f 200,00
 42. Arbeidersbouwvereeniging De Gezonde Woning Nijmegen 1931 Aandeel f 25,00 nr. 1091
 43. Hotel Groot Berg en Dal  Beek 1914  Aandeel f 1000,00 nr 48 . Op deze plek staat nu de serviceflat Groot Berg en Dal.
 44. Gruno en Adek rijwielfabrieken Nijmegen 1951 Aandeel f  500,00 nr. 225 . Was gevestigd aan de Graafseweg 250 (bij de kruising met de Groenestraat) waar nu de AVIS autoverhuur is gevestigd.
 45. NV Handel- en Exploitatie Maatschappij DIDO, Nijmegen 18 juni 1951, Bewijs van aandeel groot f 1000, Specimen zonder nummer.
 46. NV Handelmaatschappij Waalsteen gevestigd te Nijmegen. Bewijs van aandeel no. 411 groot een duizend gulden ten name van steenfabr. Daams Lobith. Nijmegen 1 januari 1923.
 47. Heitkönig's confectiemagazijnen  Nijmegen 1925 Aandeel f 1000,00 nr. 37
 48. Eerste Hollandsche ijzererts-maatschappij Nijmegen1909 5% Obligatie f 1000,00 nr. 49
 49. Homburg Holding NV. Royeerbaar Certificaat aan toonder van een gewoon aandeel op naam groot een gulden. Cuyk, 15 september 1989. No. FA00039
 50. Homburg Holding NV. Royeerbaar Certificaat aan toonder van een gewoon aandeel op naam groot tien gulden. Cuyk, 30 november 1987. No. FA00000 blankette Specimen.
 51. Homburg Holding NV. Royeerbaar certificaat aan toonder van 1000 gewone aandelen op naam elk groot tien gulden. Cuyk, 30 november 1987. Blankette specimen nr. FD00000
 52. Hulpbank te Nijmegen  Nijmegen 1863 Aandeel f 50,00 nr. 92
 53. Internationale kapok-maatschappij  Nijmegen 1916 Aandeel f 500,00 nr. 357 (lees het artikel)
 54. Internationale Kapok Maatschappij Nijmegen - Amsterdam december 1919, Recepis in te wisselen tegen een aandeel van f 500,-, SPECIMEN
 55. Internationale Kapok Maatschappij Nijmegen. Aandeel no. 1803 groot vijfhonderd gulden, 20 mei 1920.
 56. Internationale Kapok Maatschappij Nijmegen. Recepis nr. 293 voor een 8 pCt Cumulatief Preferent Winstdeelend Aandeel groot f 500. Nijmegen/Amsterdam october 1920.
 57. Nederlandsche maatschappij tot het inrichten van ketelhuizen, gevestigd te Nijmegen. Aandeel aan toonder nr. 69 groot f 500. 2 januari 1918.
 58. Internationale Machinebouw- en Handelmij nr. 502, gevestigd te Nijmegen, op naam van Henri Guillaume Jacques Loopuyt, Torenstraat 53, Roosendaal (NB), aandeel groot f 500 (volgestort), uitgegeven 7 september 1960.
 59. Landbouwmaatschappij Holland te Nijmegen. Gewoon aandeel f 1000. uitgegeven 1921.
 60. Landbouwmaatschappij Holland te Nijmegen. Bewijs van Onderaandeel f 500. uitgegeven 1921. nr. 989A
 61. Landbouwmaatschappij Holland te Nijmegen Amsterdam 1920 Preferent Aandeel f 1000,00 nr.  310
 62. Landbouwmaatschappij Soekowono, Nijmegen 15 september 1898, Aandeel f 1000,-, SPECIMEN
 63. Landbouwmaatschappij Soekowono, Amsterdam 1 januari 1920, Aandeel f 1000,- nr. 544
 64. Landbouwmaatschappij Soekowono, Amsterdam 1 augustus 1952, aandeel f 250,- nr. 002.
 65. Landbouwmaatschappij Soekowono, Amsterdam 1 mei 1954, aandeel f 1000,- nr. 1000
 66. Landbouwmaatschappij Soekowono, Amsterdam 1 mei 1954, aandeel f 250,- nr. 1329
 67. NV P. Leendertz & Co en Cabasius' bank, bewijs van aandeel groot f 500 no. 379A op naam van mevrouw H.H. Lucassen - van Rappard te Nijmegen. Nijmegen, 1 juli 1915.
 68. De Maas- en Waalsche Bank, Kneppers & Cie. Nijmegen 1 mei 1913, aandeel groot f 1000 nr. 564
 69. Maatschappij hotel Keizer Karel Nijmegen 1893 Aandeel f 1000,00 nr. 141
 70. Lentse Lawn Tennis Vereniging, gevestigd te Lent, gemeente Elst (Gld.). 4% obligatie serie A groot f 100. 1 december 1981 Specimen
 71. Lentse Lawn Tennis Vereniging, gevestigd te Lent, gemeente Elst (Gld.). 4% obligatie serie B groot f 100. 1 december 1981 Specimen
 72. Nijmeegsch Speelgoederenmagazijn voorheen J.P.C. van Manen & Co. Bewijs van aandeel groot f 500 nr. 18. 8 oktober 1921. Telefoonboek 1915: J.P.C. van Manen & Co, sport-, luxe- en foto artikelen. Molenstraat 3. Autoregister: 15/9/1905: in bezit van een automobiel (misschien een Benz).
 73. Meubelfabriek Delta, bewijs van aandeel groot f 1000,=. Nijmegen, september 1918. Blankette (specimen).
 74. L.A. Moll's Automobielen- en Technisch-Industrieele Maatschappij, gevestigd te Nijmegen. Gewoon aandeel groot f 1000. Blankette zonder nummer. Gevestigd aan de St. Annastraat van 1919 tot 1957. In 1956 heeft dhr. L.A. Portocarrero te groesbeek de prioriteits-aandelen overgenomen. Moll was de importeur van de bekende Dion-Bouton automobielen. Later was op dit adres gevestigd het garagebedrijf Van den Bosch en Janssen.Opel-dealer voor Nijmegen. Nu staat er een appartementencomplex en een benzinepomp.
 75. L.A. Moll's Automobielen- en Technisch-Industrieele Maatschappij, gevestigd te Nijmegen. Prioriteits-aandeel groot f 1000. Blankette zonder nummer.
 76. Tricotfabriek v/h W.J. Muller & Co., gevestigd te Nijmegen. Obligatie groot duizend gulden d.d. 2 januari 1920. zonder nummer  blankette
 77. NV Nationale Financierings Maatschappij gevestigd te 's-Gravenhage. Winstaandeel nr. 43. Nijmegen, 1 juli 1927
 78. Natuur mest-maatschappij Nijmegen1914 Aandeel f 1000,00 nr.  7
 79. Nationaal grondbezit Den Haag 1912 Schuldbekentenis 1/122 aandeel nr. 119
 80. Nederlandsche Groenten- en Vruchtendrogerij, Nijmegen october 1916, bewijs van aandeel groot f 1000, Specimen zonder nummer.
 81. Nederlandsche Groenten- en Vruchtendrogerij, Nijmegen october 1916, Oprichters-bewijs, Specimen zonder nummer.
 82. NIJKO (Nederl ijs- en koelapparatenindustrie)  Beek bij Nijmegen 1937 Aandeel B f 500,00 nr.   30
 83. NV Nederlandsche Zeemleder- en Sponsenindustrie "NEZEEMI" oprichtersbewijs nr. 24 zonder nominale waarde.29 april 1939.
 84. NV Kunstzijdespinnerij NYMA, Nijmegen 1 mei 1929, Gewoon aandeel aan toonder groot f 1000 nr. 2081.
 85. NV Kunstzijdespinnerij NYMA, Nijmegen ongedateerd (1942), Certificaat aan toonder f100,-, ongenummerd SPECIMEN.
 86. NYMA NV, Nijmegen 1 mei 1974, certificaat van een gewoon aandeel op naam groot f 50, Specimen nr. 00000
 87. NYMA NV, Nijmegen 1 mei 1974, certificaat van 10 gewone aandelen op naam elk groot f 50, Specimen nr. 00000
 88. Gemeente Nijmegen, brief d.d. 1 december 1880 aan de Heeren Scheurleer en Zonen te 's Gravenhage ter bevestiging van hun inschrijving voor de geldleening groot f 170.000 Informatie over Scheurleer
 89. Gemeente Nijmegen. Obligatieleening groot f 3.555.000, rentende 5 pCt. Groot f 1000,00. Nijmegen, 1 april 1931. Specimen.
 90. Naamlooze vennootschap Nijmeegsche Broodfabriek, aandeel no. 62 groot f 100, 21 mei 1883.
 91. Onderling Risico Transport, gevestigd te Nijmegen. Bewijs van aandeel groot f 250 waarop is gestort veertig procent, uitgegeven op naam. Specimen uit het archief van de Bussy. 26 september 1919
 92. Schoenfabriek De Ooievaar, Obligatie groot f 250 in de 6 pCt. obligatieleening groot f 25,000.-. 15 augustus 1923. Specimen
 93. Schoenfabriek De Ooievaar, Obligatie groot f 500 in de 6 pCt. obligatieleening groot f 25,000.-. 15 augustus 1923. Specimen
 94. Schoenfabriek De Ooievaar, Obligatie groot f 1000 in de 6 pCt. obligatieleening groot f 25,000.-. 15 augustus 1923. Specimen
 95. Papierfabriek Padalarang, aandeel f 1000,= nr. 879. uitgegeven: Nijmegen 18-7 1937. Gevestigd: Padalarang, Preanger-Regentschappen.
 96. Palestina in beeld, aandeel nr. 8 groot f 100 op naam. Nijmegen 28 januari 1933
 97. PHAËTON Electriciteits Maatschappij  Nijmegen 1896 Aandeel A  f 1000,00 nr.  106. Dit was een grote gloeilampenfabriek, met fabrieken in 3 landen en honderden werknemers. Hoofdkantoor was aan het Mariaplein te Nijmegen gevestigd. De gebroeders Philips hebben in deze fabriek het vak van gloeilampen maken geleerd. Na faillisement is een onderdeel doorgestart en is nu bekend als Alewijnse Electrotechniek.
 98. De proef- en schooltuin Nijmegen  Nijmegen 1919 Obligatie f 250,00 nr. 48
 99. G.J. Reijers en Zn NV, bewijs van gewoon aandeel groot een duizend gulden, nr. 117 blankette, circa 1963
 100. Rijwielonderdeelenfabriek ROBUR, gevestigd te Nijmegen. Bewijs van Aandeel no. 2 groot duizend gulden. Opgericht 18 juni 1930
 101. R.K. Kerkbestuur van den H. Antonius, abt te Neerbosch, obligatie aan toonder groot f 500, 3,5% 'sjaars, geldleening groot f 51.000 ten behoeve van den bouw eener bijkerk te Hees. Nijmegen, 1 maart 1899.
 102. Maatschappij tot exploitatie der SANOGRES gashaarden en huishoudelijke artikelen Nijmegen 1913 Aandeel f 250,00 nr. 187
 103. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 3 juli 1944, Obligatie f 1000,-, SPECIMEN. Momenteel gevestigd als Smit Transformatoren BV, Groenestraat 336, 6531 JC  Nijmegen.
 104. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 1 mei 1947, aandeel f 1000,-, SPECIMEN
 105. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 3 mei 1948, aandeel f 1000,-, SPECIMEN
 106. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 31 januari 1951, aandeel f 1000,-, SPECIMEN
 107. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 31 januari 1951, Recepis goed voor een gewoon aandeel f 1000,-, SPECIMEN
 108. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 1 december 1952, Obligatie f 1000,-, SPECIMEN
 109. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 3 maart 1954, aandeel f 1000,-, SPECIMEN
 110. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 3 maart 1954, Recepis voor een aandeel groot f 1000. Specimen
 111. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 16 januari 1956, Obligatie f 1000,-, SPECIMEN
 112. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 8 november 1960, recepis voor een aandeel groot f 1000. Specimen, facsimile ondertekening door commissaris Arius Rutgers van der Loeff.
 113. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 7 februari 1962, Obligatie f 1000,-, SPECIMEN
 114. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 10 juli 1962, Aandeel f 1000,-, SPECIMEN
 115. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 19 september 1962, Aandeel f 1000,-, SPECIMEN
 116. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 9 januari 1964, Obligatie f 1000,-, SPECIMEN
 117. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 9 januari 1964, Obligatie f 1000,- nr. 4128 (zelfde als vorige, doch dit is een gelopen stuk).
 118. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 15 december 1965, Obligatie f 1000,-, SPECIMEN
 119. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 2 mei 1966, Aandeel f 1000,-, SPECIMEN
 120. Societeit "De eendracht" 8 pct leening groot f 2300 verdeeld in 92 obligatiën. Obligatie no. 32 groot f 25. De leening wordt afgelost a pari door middel van jaarlijksche uitlotingen, indien de kas der societeit dit toelaat. De leening is aangegaan ter bouwing eener nieuwe kegelbaan. Elst, 1 october 1892
 121. Gymnastiek en Schermvereeniging "Sparta" Bewijs van Aandeel groot één gulden. Nijmegen, 21 januari 1900. no. 37. Opgericht 7 januari 1898, goedgekeurd 8 juli 1898, op naam van A.W. Jansz die tevens als penningmeester ondertekent.  Het kapitaal bedroeg 70 gulden. Nog steeds bestaand onder de naam Gymnastiek- en Turnvereniging Sparta www.spartanijmegen.nl. Is deze heer A.W. Jansz dezelfde persoon die het hoofdgebouw van de electrische tentoonstelling in 1910 ontwierp?
 122. Steenfabrieken Bemmel NV, gevestigd te bemmel, bewijs van aandeel serie A groot f 1000. no. 00000 Specimen
 123. Steenfabrieken Bemmel NV, gevestigd te bemmel, bewijs van aandeel serie C groot f 1000. no. 00000 Specimen
 124. NV Steenfabrieken voorheen Terwindt & Arntz gevestigd te Nijmegen. Bewijs van een gewoon aandeel groot f 20 aan toonder. No. 0, 1 augustus 1973 specimen
 125. NV Steenfabrieken voorheen Terwindt & Arntz gevestigd te Nijmegen. Bewijs van vijf gewone aandelen elk groot f 20 aan toonder. No. 0, specimen
 126. NV Steenfabrieken voorheen Terwindt & Arntz gevestigd te Nijmegen. Bewijs van vijftig gewone aandelen elk groot f 20 aan toonder. No. 0, 1 augustus 1973 specimen
 127. Steenfabriek Turkswaard NV, bewijs van aandeel groot één duizend gulden no. 179 ten name van NV Th. Burgers Steenfabrieken v/h gebr. Burgers te Weurt. 20 juni 1921.
 128. Stoombootdienst onderneeming Jan van der Heijden Nijmegen 1853 Aandeel f 500,00 nr.  54B
 129. De Nijmeegsche stoomboot-reederij Nijmegen 1903 Aandeel f 300,00 nr. 2
 130. Stoomtramweg Tilburg - Waalwijk Nijmegen 1893 Aandeel f 1000,00 nr. 34
 131. Stoomtramweg Tilburg - Waalwijk Nijmegen 1896  Schuldbekentenis f 1000,00 nr. 34
 132. Stoomtramweg Tilburg - Waalwijk Nijmegen 1894 Schuldbekentenis f 1000,00 nr.  35
 133. Stoomtram Maas en Waal Nijmegen 1901 Aandeel A f 500,00 nr. 159
 134. Stoomtram Maas en Waal Nijmegen 1901 half aandeel A f 250 nr. 212b
 135. Stoomtram Maas en Waal Nijmegen 1901 Aandeel B f 500,00 nr. 75
 136. Stoomtram Maas en Waal Nijmegen 1901 Schuldbekentenis f 500,00 nr.75
 137. Stijfselfabriek voorheen Stam &Co. Bewijs van aandeel groot f 1000. 25 april 1912. Specimen uit het archief van de Bussy. Lees het verhaal over Stijfselfabriek Stam.
 138. NV Steenfabrieken Kekerdom. Bewijs van aandeel groot vijf honderd gulden groep A ten name van Willem M. van Basten Batenburg 's-Heerenberg. Ubbergen januari 1952
 139. Swarfega Chemische Industrie NV, Dreumel  23 augustus 1966, Aandeel f 100,-, SPECIMEN
 140. Swarfega Chemische Industrie NV, Dreumel 23 augustus 1966, 6% preferent aandeel f 100,-, SPECIMEN
 141. Firma A.M. Swart te Nijmegen, 5,5% 25-jarige obligatie groot vijf honderd gulden aan houder, nr. 01 (van 60) . coupon 1/5 ingeleverd. Nijmegen, 1 october 1932
 142. NV Aannemersbedrijf voorheen G. Tiemstra & Zn, bewijs van aandeel nr. 483 groot eenduizend gulden. blankette 13 maart 1958.
 143. Centrale Commissie tot tramaanleg Betuwe Arnhem  Nijmegen Elst 1912 Renteloos Aandeel f 5,00 nr. 762
 144. Maatschappij tot beheer van Land- en tuinbouwveilingen   Nijmegen 1919 Aandeel f 100,00 nr. 136
 145. Maatschappij tot beheer van Land- en tuinbouwveilingen   Nijmegen 1939 Aandeel f 250,00 nr.  287
 146. Maatschappij tot beheer van Land- en tuinbouwveilingen   Nijmegen 1947 Aandeel f 500,00 nr.  382
 147. Maatschappij tot beheer van Land- en tuinbouwveilingen   Nijmegen 1919 Aandeel f 1.000,00 nr.  424
 148. NV SPLENDOR gloeilampenfabrieken Nijmegen 1963 10 Aandelen f 10.000,00   blankette. Later overgenomen door Philips. Was gevestigd aan de St. Annastraat.
 149. Radiolampenfabriek "Thermion" NV gevestigd te Nijmegen. Maatschappelijk kapitaal f 200.000, verdeeld in 40 prioriteitsaandeelen en 160 gewone aandelen elk van f 1000,--. Bewijs van gewoon aandeel no. 3 op naam van A. van Brero, Apeldoorn. Nijmegen 22 maart 1933. De handtekening van de commissaris is van A. van Brero.
 150. H.C.A. Thieme, Nijmegen 1 augustus 1891, aandeel no. 146 groot duizend gulden op naam van den heer F.C.D. Thieme te Nijmegen.
 151. Machinefabriek en scheepswerf de Waal  Nijmegen 1920 Aandeel 2e serie f 1000,00 nr. 568

Verzameling Limburg

 1. Roermondse Stroohulzenfabriek, gevestigd te Maasniel. Bewijs van aandeel no. 041 groot honderd gulden aan Toonder. Maasniel, 20 februari 1914
 2. Maastrichtsche spijker- & draadnagel-fabriek voorheen Thomas Regout & Co, gevestigd te Maastricht. Bewijs van aandeel no. 026 groot vijf honderd gulden aan toonder. Maastricht 1 october 1888
 3. Maastrichtsche spijker- en draadnagelfabriek voorheen Tomas Regout & Co. Bewijs van aandeel no. 508 groot vijf honderd gulden aan toonder. 1 juli 1905
 4. Maastrichtsche spijker- en draadnagelfabriek voorheen Thomas Regout & Co. Bewijs van preferent aandeel no. 809 groot vijf honderd gulden aan toonder. Oud-Vroenhoven 3 december 1917
 5. Maastrichtsche spijker- en draadnagel-fabriek voorheen Thomat Regout & Co. Bewijs van aandeel no. 687 groot vijf honderd gulden aan toonder. 1 juli 1907
 6. NV Maastrichtsche spijker- en draadnagelfabriek v/h Thomas Regout en Co. Bewijs van gewoon aandeel no. 2305 groot vijf honderd gulden aan toonder. Maastricht 6 december 1962
 7. NV Maastrichtsche spijker- en draadnagelfabriek v/h Thomas Regout en Co. Bewijs van gewoon aandeel no. 1204 groot vijf honderd gulden aan toonder. Maastricht 6 december 1955
 8. NV Maastrichtsche spijker- en draadnagelfabriek v/h Thomas Regout en Co. Bewijs van gewoon aandeel no. 2505 groot vijf honderd gulden aan toonder. Maastricht 6 december 1970
 9. Gemeente Heerlen, 4,5% geldleening 1930. Obligatie no. 1410 groot duizend gulden aan toonder. Heerlen, 2 september 1930
 10. Gemeente Heerlen, 4,5% geldleening 1930. Obligatie groot vijfhonderd gulden aan toonder. Heerlen 2 september 1930, specimen
 11. Hoofd-parochiale kerk van den heiligen Martinus te Wyk-Maastricht. Geldleening van 13,000 gulden ten behoeve der nieuwe kerk, rentende vier ten honderd. Schuldbrief nummer vijfentwintig. Wyk-Maastricht den 5 january 1860
 12. Verzekeringsbank De Maas, bewijs van onder-aandeel nr. 249E groot honderd gulden. Maastricht 1 november 1911
 13. Electrische koffiebranderijen de Adelaar voorheen firma M.F. Goossens, gevestigd te venlo. Inkomst-obligatie groot een honderd gulden aan toonder. Venl 1 juni 1914
 14. Geldleening ten bate van het St. Jozefsgesticht Nazareth uitgeschreven door het roomsch-katholiek parochiaal armbestuur te Venlo, onder garantie van het r.k. kerkbestuur van den h. Martinus aldaar. Obligatie van vijfhonderd gulden. Venlo den 1. februari 1912
 15. Oliehandel van den Bergh-Sternfeld (Maastrichtsche oliehandel). Aandeel groot vijfhonderd gulden aan toonder no. 012. Maastricht, januari 1922
 16. Zuid Limburgsche Bank, gevestigd te Maastricht. Bewijs van aandeel groot twee honderd gulden. Specimen DeBussy
 17. Coöperatieve vereniging slachtveecentrale voor Limburg Limco te Weert. 4% obligatielening groot duizendgulden. Weert 15 november 1954
 18. Stichting overdekt zwembad Roermond. Obligatieaan toonder groot een duizend gulden no. 74. Roermond 17 april 1967
 19. Centraal Limburgsche grondmaatschappij gevestigd te Sittard. Bewijs van aandeel no. 33 groot een duizend gulden waarop gestort vijftig procent voor Gijzen Jan Sittard. Sittard 15 juli 1919
 20. St. Augustinusstichting, obligatie groot een duizend gulden no 1375. Gennep 15 juli 1970
 21. St. Augustinusstichting, obligatie groot een duizend gulden no. 194. Gennep 15 mei 1975
 22. Stichting Maria Roepaan, gevestigd te Ottersum. Obligatie een duizend gulden no. 7852. Amsterdam 2 november 1970
 23. Stichting Sint Elizabeth ziekenhuis gevestigd te Venray. Obligatie groot een duizend gulden. Venray .. november 1971
 24. Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek NV gevestigd te Maastricht. 3,5% obligatieleening 1944. Obligatie groot f 1000 aantoonder. Maastricht 3 juli 1944. Specimen deBussy
 25. Houthandel De Maas NV gevestigd te Maastricht. Bewijs van aandeel no. 04 groot duizend gulden ten name van den heer J.C. de Lange te Amsterdam. Maastricht 22 juli 1932
 26. Machinefabriek ADA gevestigd te Maastricht. Bewijs van aandeel nr. ... groot duizend gulden. Bijlage van "Graphicus"
 27. Nationale Houthandel gevestigd te Heerlen, bewijs van aandeel no. 137 groot f 1000 afgegeven aan H.W.J.M. Wijsbek te Heerlen (tevens commissaris). Heerlen 1 april 1931
 28. Tanneries Neerlandaises. NV Nederlandsche stoomlederfabriek. Preferente aandeel groot fl 100 no. 0502. 15 juli 1913
 29. Tanneries Neerlandaises. NV Nederlandsche stoomlederfabriek. gewoon aandeel no. 2094. 15 juli 1913
 30. Océ van der Grinten, 9,5% bond 1992 due 15 th january 1997 nlg 5000. Venlo 15 januari 1992. Specimen deBussy
 31. Océ van der Grinten, 9,5% bond 1992 due 15 th january 1997 nlg 10000. Venlo 15 januari 1992. Specimen deBussy
 32. Océ van der Grinten, obligatie groot eenduizend gulden aan toonder. Venlo 28 november 1983. Specimen deBussy
 33. Papierfabriek Roermond, aandeel groot f 1000 op naam van Pieter Simon Slooten te Purmerend. Maasniel 29 december 1956.
 34. Alberts drukkerijen, voorheen limburgsche boek- courant- en handelsdrukkerij en firma J.K. Alberts gevestigd te Sittard. Bewijs van aandeel no.145 groot vijfhonderd gulden ten name van den weled. geb. heer J.M. Jan Beckers Jabeek (president commissaris). Sittard 5 october 1920
 35. Tricotagefabrieken v/h Frans Beeren & Zonen gevestigd te Weert. Bewijs van gewoon aandeel groot een duizend gulden aan toonder no. 2042. Weert juli 1949
 36. Dekenfabrieken Excelsior te Tilburg. Oprichtersbewijs aan toonder no. 143. Roermond 25 februari 1917
 37. Dekenfabrieken Excelsior te Tilburg. Bewijs van aandeel no. 117 aan toonder groot een duizend gulden. Roermond 25 februari 1917
 38. Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek gevestigd te Maastricht. Recepis incasso-bank voor bewijs van tien aandelen van nominaal vijf en zeventig gulden. Amsterdam 15 juni 1948. Specimen deBussy
 39. Maastrichtsche sigarenfabriek. Bewijs van aandeel groot een duizend gulden no. 044. Maastricht 4 october 1928
 40. NV Fabriek van Houtbewerking De Genneper Molen gevestigd te Gennep. Bewijs van aandeel op naam van ... no. 68. Gennep februari 1937 (blankette)
 41. Gemeente Roermond. Obligatie aan toonder groot eenhonderd gulden serie no. 55 obligatie no. 07. Roermond 2 januari1952
 42. Gemeente Venray 4,24% obligatielening 1952. Obligatie groot een duizend gulden nr. 1346. Venray 15 october 1952
 43. Commanditaire vennootschap wed. R.W. Hustinx zonen, gevestigd te Maastricht. Bewijs van aandeel op naam no. 196 groot 1000 gulden. Afgegeven aan René Guillaume Piere Hustinx. Maastricht 31 december 1898
 44. Pie Medical. Verzamelobligatie groot vijfentwintig duizend gulden. Maastricht 1 december 1986. specimen deBussy
 45. Een Rotterdammertje Zuid Nederlandsche Credietbank gevestigd te Heerlen. 3% zuid-Nederlandsche Premieleening groot tien gulden srie 750 no. 399. Heerlen, 10 mei 1923
 46. Limburgse Chemische Producten Handel NV gevestigd te Sittard, aandeel groot eenduizend gulden nr.11 ten name van Verenigde Chemicaliën Maatschappijen te Dordrecht. Sittard 21 december 1962
 47. Zuider Handel Maatschappij gevestigd te Vaals. Bewijs van 6% preferent winstdeelend aandeel aan toonder groot vijfhonderd gulden no. 61. Vaals 26 april 1929
 48. Houthandel J. van Esser gevestigd te Roermond, bewijs van aandeel A groot een duizend gulden ten name van J.H.J. van Esser no. 112. Roermond, oktober 1956
 49. Koninklijke Sphinx gevestigd te Maastricht. Bewijs van een aandeel groot eenhonderd gulden aan toonder nr. 29517. Maastricht 22 juni 1973.