Commanditaire vennootschap Lens en Bergsma

De commanditaire vennootschap werd opgericht in Arnhem op 13 januari 1872 en gewijzigd bij acte op 28 april 1879.

Een artikel over deze vennootschap staat in het VVOF mededelingenblad uit 1980.

In dit artikel kunnen we lezen dat het maatschappelijke kapitaal drie miljoen gulden was. De aandelen zijn elk duizend gulden; dus er zijn waarschijnlijk drie duizend stuks gedrukt. Dit grote aantal staat in schril contrast tot de zeldzaamheid van dit stuk.

commanditaire vennootschap lens en bergsma

Commanditaire vennootschap Lens en Bergsma, aandeel op naam van mevrouw wed. J.B. Crol geb. Mom. Uitgegeven te Arnhem/Amsterdam 1 mei 1879. Kwaliteit Zf/Pr (twee vouwen); mooie verzamelkwaliteit. Dividendbewijzen 1884-1896 en talon. Prijs € 35.